Sensibila - Izuzetno osjetljiva senzorska napa

<
>

Sensibila - izuzetno osjetljiva senzorska napa

Dvostruko djelovanje nape:
- djelovanje u načinu Air Quality Control (sustav praćenja zraka koji omogućava visoki stupanj kakvoće zraka - u slučaju dulje odsutnosti, napa može održavati kakvoću zraka u prostoriji (kvalitetu odmjerite sami odnosno definirate potrebne parametre). Senzori prepoznaju svako pogoršanje kakvoće zraka i aktiviraju napu koja se pobrine da zrak u kuhinji bude uvijek svjež. Visokokvalitetni senzori prepoznaju i najmanju nečistoću kao što je dim od cigarete.
- djelovanje u načinu Cooking - za potpunu kontrolu kakvoće zraka možete kod napa odrediti i vrstu ploče za kuhanje (plinska, indukcijska ili električna). Napa tijekom kuhanja prepoznaje ujedno razinu topline i vlage, tome prilagođava na odgovarajući način snagu odsisavanja zraka te se automatski uključuje i isključuje.