Prepoznavanje posude

<
>

Prepoznavanje posude

Prednost indukcijske ploče za kuhanje je i u prepoznavanju posude. Kada uključite polje za kuhanje, upali se oznaka »U«. Ako unutar deset minuta na polje postavite posudu, polje prepozna posudu i počne djelovati na namješteni način. Ako na označeno polje za kuhanje postavite posudu koja je manja od veličine polja, polje za kuhanje će to odmah prepoznati i upotrijebit će samo onoliko snage koliko to zahtijeva zagrijavanje posude.