Štapni usisivači MyMaid

Usporedi proizvode: abc

Štapni usisavač - baterijski

Štapni usisavač - baterijski VCK144R
MYMAID
HEPA filtriranje
Štapni usisavač - baterijski
Pohranjivanje prašine: Posuda
Snaga motora: 100 W

Štapni usisavač - baterijski

Štapni usisavač - baterijski VCK144BK
MYMAID
HEPA filtriranje
Štapni usisavač - baterijski
Pohranjivanje prašine: Posuda
Snaga motora: 100 W

Štapni usisavač - baterijski

Štapni usisavač - baterijski VCK144S
MYMAID
HEPA filtriranje
Štapni usisavač - baterijski
Pohranjivanje prašine: Posuda
Snaga motora: 100 W