Siguran rad

<

Siguran rad

Kada istekne odabrano vrijeme kuhanja, aparat će se isključiti automatski.

U slučaju pomanjkanja vode za vrijeme rada aparata, na to će vas upozoriti zvučni signal. Voda se može dodati izravno, bez prekidanja potupka kuhanja. Ako se voda potroši do kraja, kuhalo na pari će se opet isključiti automatski.