Program boja sanitarne opreme

Sanitarna je oprema proizvedena od kompozitnoga materijala, čija je osnova mljeveni kamen, povezan poliesterskom smolom.

Otpornost

Materijal je otporan na djelovanje uobičajenih kozmetičkih, dezinfekcijskih sredstava te sredstava za čišćenje. Iznimka su kiseline i lužine u koncentracijama većim od 10%. Materijal je neosjetljiv na razne mrlje, elastičan i teško lomljiv. Površina je nepropusna i ugodna na dodir.

Održavanje

Za čišćenje proizvoda od kompozitnoga materijala možete koristiti uobičajena tekuća sredstva za čišćenje. Ne upotrebljavajte sredstva za čišćenje koja sadrže sitno mljeveni pijesak ili slične grube materijale, jer oštećuju površinu koja potom postane mutna.

Proizvodi osnovne sanitarne opreme od kompozitnoga materijala odgovaraju internome standardu GNOS 19, čija su osnova međunarodni standardi (ANSI, DIN EN).

Dolopol

Biser