zatvori
...

TERRAGOR Toplinska crpka zemlja/voda

Ključne informacije:

 • Energiju tla iskorištava pomoću zemaljskog kolektora ili vertikalne zemaljske sonde.
 • Temperatura ne padne ispod 0 °C već na dubini od 1,2 m.
 • Postavljanje toplinskih crpki u suhu prostoriju s temperaturom iznad 0 °C.
 • Mogućnost grijanja i pripreme sanitarne vode.
 • Raspoloživost izvora kroz cijelu godinu.
 • Monovalentan način djelovanja.
 • Jednostavno upravljanje sustava s elektronikom.
 • Osnovna konfiguracija omogućava 1 miješani i 1 direktni ogrjevni krug.
 • S modulima za širenje možemo upravljati s do 32 miješana kruga.
 • Mogućnost pasivnog hlađenja.

Svojstva

Toplinske crpke zemlja/voda koriste kao izvor topline zemlju odnosno tlo u kojem je pohranjena ogromna količina energije koja se stvara iz padavina i sunčevih zraka. Za stalno izuzimanje energije iz tla na izbor su nam dva različita sustava: zemaljski kolektori topline i dubinski toplinski izmjenjivači (geosonde).

Toplinske crpke TERRAGOR su kompaktne, vrlo ekonomične i dosežu ogrjevni broj (COP) veći čak od 4,5. Razlika između ulazne temperature medija (voda + glikol) u toplinsku crpku i izlazne temperature u kolektor je oko 4 °C. U sustavu grijanja s toplinskom crpkom zemlja/voda može se s manjim prilagodbama omogućiti i pasivno hlađenje.

 

Horizontalni zemaljski kolektor

Toplinske crpke TERRAGOR koriste energiju koja je akumulirana u tlu. Energija se oduzima tlu pomoću zemaljskog kolektora koji se položi na odgovarajuće velikoj površini.

Za optimalno djelovanje, površina kolektora mora biti približno dvaput veća od površine koja se grije. Količina energije koja se može oduzeti zemlji zavisi o sastavu tla i položaju. Važno je da površina, gdje je položen zemaljski kolektor, nije zazidana, asfaltirana ili da nije nekako drugačije spriječen slobodan pristup oborinskim vodama kroz površinu.

Okvirno potrebnu veličinu kolektora u m2 izračuna se prema sljedećem postupku: ogrjevna snaga toplinske crpke (u kW) x 40. Potreban presjek PE cijevi je 1", položena na dubinu 120 - 150 cm a razmak između cijevnih grana mora biti 0,7 do 0,8 m.

 

Vertikalna zemaljska sonda

U slučaju da na raspolaganju nemamo dovoljno veliku površinu za izgradnju horizontalnog zemaljskog kolektora, može se izbušiti vertikalni kolektor u dubinu i tako iskoristiti geotermalnu energiju. Okvirnu potrebnu dubinu sonde u metrima izračuna se prema sljedećem postupku: ogrjevna snaga toplinske crpke (kW) x 14 = dubina sonde (m).

Opis komponenti

1. Isparivač

Učinkoviti pločasti prijenosnik toplinske energije:

 • umetnut distributer za ravnomjerno uštrcavanje rashladnog sredstva,
 • mali protočni otpor na vodenoj strani toplinskog izmjenjivača.

 

2. Kompresor

Provjerena scroll tehnologija se je kroz višegodišnju uporabu iskazala kao odličan izbor jer omogućava visoku iskoristivost te tihi i pouzdani rad.

3. Kondenzator

Visoko učinkoviti kondenzator pločaste izvedbe s malim protočnim otporom.

4. Unutrašnji toplinski izmjenjivač

Energiju, koja bi inače išla u okoliš, vraća natrag u rashladni sustav i štiti kompresor od prodora tekućeg rashladnog sredstva.

5. Ekspanzijski ventil

Temperaturu i tlak rashladnog sredstva smanjuje navrijednost kod koje je moguće njegovo isparavanje i ulaz u isparivač.

6. Filter za sušenje

Izlučivanjem vode iz rashladnog sredstva sprječava se korozija elemenata sustava.

Električne i ogrjevne snage

HP BW 17 - usporedba električnih i ogrjevnih snaga kod različitih temperatura izvora (temperatura tla)

17 kW / ogrjevna voda do 35°C
Temperatura izvora °C -5 0 5 10 15 20 25
Električna snaga kW 3,7 3,7 3,7 3,6 3,6 3,6 3,6
Ogrjevna snaga kW 14,9 17,0 19,2 21,8 24,7 27,7 30,6
COP / 4,0 4,6 5,2 6,0 6,8 7,7 8,5
17 kW / ogrjevna voda do 55°C
Temperatura izvora °C -5 0 5 10 15 20 25
Električna snaga kW 6,0 5,9 5,8 5,8 5,8 5,8 5,8
Ogrjevna snaga kW 13,4 15,3 17,4 19,7 22,3 25,1 28,1
COP / 2,2 2,6 3,0 3,4 3,8 4,3 4,8