meni+
zatvori
...

Parni čistači

SC1800R SC1800R Parni čistač 1.069,90 kn Tlak pare: 5 bar Inox Zapremina spremnika: 1 l Podešavanje snage pare
Brza usporedba
bolje / lošije / + dodano / nedostaje / ! nije usporedivo