zatvori
...

Vage

Vrsta:
OT180KARIM LED OT180KARIM LED Osobna vaga 229,90 kn Staklena površina vage
KT05KARIM
KT05KARIMB
KT05KARIMW
KT05KARIM Kuhinjska stolna vaga 199,90 kn Dostupno u bojama/materijalu: Senzorska tehnologija Staklena površina vage
KT05NB KT05NB Kuhinjska stolna vaga 199,90 kn Senzorska tehnologija Staklena površina vage
KT10KARIM LED KT10KARIM LED Kuhinjska stolna vaga 199,90 kn Staklena površina vage
OT180KARIM
OT180KARIMB
OT180KARIMW
OT180KARIM Osobna vaga 199,90 kn Dostupno u bojama/materijalu: Senzorska tehnologija Staklena površina vage
KT10PR LED KT10PR LED Kuhinjska stolna vaga 179,90 kn Staklena površina vage
Brza usporedba
bolje / lošije / + dodano / nedostaje / ! nije usporedivo