Info GBL 50 i 80 litara

Zatvorene, tlačne električne grijalice vode

 • Litraže: 50, 80 l.
 • Ugradnja horizontalno ispod stropa na zid. 
 • Centralna opskrba dva ili više izljevna mjesta.
 • Indirektni cijevni zračni grijači.
 • Gumb za proizvoljno podešavanje temperature vode do 75°C.
 • Mogućnost podešavanja na ekonomičnu temperaturu i temperaturu zaštite od smrzavanja.
 • Kontrolno svjetlo za prikaz rada električnog grijača
 • Kotao od visoko kvalitetnog čeličnog lima zaštićen emajlom pečenim na 850°C.
 • Magnezijeva anoda za dodatnu zaštitu od korozije kotla.
 • Velik promjer grijne prirubnice (100 mm), omogućava lakše čišćenje i održavanje
 • Jednostavna ugradnja i održavanje
 • 2 godine opće garancije, 7 godina garancije na kotao

Indirektni cijevni zračni grijači – pouzdan rad, jednostavno održavanje

Cijevni zračni grijači su izvana ubačeni u grijnu prirubnicu koja je izrađena od posebnog čelika i onda protivkorozijski zaštićena emajlom.  U usporedbi sa klasičnim potopnim grijačima ima sljedeće prednosti:
 • grijači nisu u direktnom dodiru s vodom.
 • mijenjanje grijača je jednostavno jer za tu radnju ne treba prazniti vodu iz grijalice vode,
 • u grijnu prirubnicu ubačena su 2 ili više električno paralelno vezanih grijača što osigurava veću pouzdanost rada (ukoliko otkaže jedan grijač, grijalica vode još uvijek radi),
 • količina taloženja vodenog kamenca je manja, a čišćenje je puno jednostavnije,
 • budući da je cjelokupna unutrašnja površina kotla zaštićena emajlom (nema nepokrivenih površina kao kod potopnih grijača), potrošak magnezijeve anode je manji i time je njezin životni vijek duži

Svojstva

MODEL GBL 50 N GBL 80 N
Volumen [l] 50 80
NAMJENA    
Jedno ili više izljevnih mjesta
Ugradnja horizontalno ispod stropa
Broj osoba - prosječna potrošnja 2 3 - 4
PRIKLJUČNE MERE    
A (mm) 583 803
B (mm) 145 345
C (mm) 185 205
Priključci na vodovodnu mrežu G 1/2 G 1/2
Težina prazna / s ambalažom / s vodom (kg) 27/30/77 33/36/113
TEHNIČKA SVOJSTVA    
Radni pritisak (bar) 6 6
Kotao od čeličnog emajliranog lima
Magnezijeva zaštitna anoda
Odabir poželjne temperature do 75° C
Zaštita od zamrzavanja
Signalno svjetlo - prikaz grijanja
Prosječna debljina izolacije (mm) 17 17
Stupanj zaštite od vlage IP 25 IP 25
ELEKTRIČNA SVOJSTVA    
Broj grijača x priključna snaga (W) 2x1000 2x1000
Ukupna priključna snaga (W) 2000 2000
Napon 230 V ~
Nazivna struja (A) 8,7 8,7
FUNKCIONALNA SVOJSTVA    
Vrijeme zagrijavanja od 15 do 75° C 1h 55min 3h 05 min
Količina miješane vode pri 40° C (l) (1) 80 130
Gubici topline (kWh/24) (2) 1,13 1,40
TRANSPORTNI PODACI    
Dimenzije ambalaže (mm) 600x600x682 600x600x902
Broj kom. na kamion (120 m3) 480 288
(1) Vrijednosti vrijede za miješanje vode iz vodovoda 15° C i vode iz grijalice kad je u njoj sva voda zagrijana na 65° C (standard SIST EN 60379:2005).
(2) Mjereno pri temperaturi okoliša od 20° C i temperaturi vode u grijalici od 65° C (standard SIST EN 60379:2005).
* Kod tlačnog priključivanja obavezna je uporaba sigurnosnog ventila.