Perilice posuđa

Kako da ugradim perilicu posuđa?

U slučaju da ćete perilicu posuđa ugraditi u kuhinjski element u nizu, ona mora biti ugrađena prema uputama proizvođača. Te su upute priložene uz novu perilicu posuđa.
Već kod ugradnje perilice posuđa imajte na umu da će za trajanja životnog vijeka perilicu trebati i servisirati. Zato omogućite da se perilica može jednostavno izvući a da se ne ošteti pod ili kako ne bi čak trebalo rastaviti cijelu kuhinju. Kod nekih modela su zato priložene plastične vodilice koje se namjeste ispod nožica perilice posuđa.
Perilica posuđa mora biti zniveliran što se postiže podesivim nožicama.
Nožice nemojte zavrnuti do kraja jer se može dogoditi da će perilica u tom slučaju biti stalno poduprta dnom a ne nožicama.
Visina izljeva vode (sifona) mora biti između min. 30 cm i maks. 100 cm.

Kako da održavam perilicu posuđa?

Za dulji životni vijek perilice i za kvalitetno pranje potrebno je redovito čišćenje u skladu s uputama za uporabu.
Važno je da nakon svake uporabe perilice očistite filtere. Kod skidanja filtera pripazite na moguće ostatke hrane kako oni ne bi došli u crpku i blokirali ju. Povremeno pregledajte i ručice za prskanje i filter na vodovodnoj pipi te ih po potrebi očistite.
Samo će dobro očišćeni filteri i ručice za prskanje dati dobre učinke pranja posuđa.