Zaštita osobnih podataka - Gorenje
zatvori
...

Zaštita osobnih podataka

Osobni podaci korisnika i Kupaca zaštićeni su i čuvaju se u skladu sa Zakonom o zaštiti osobnih podataka. Osobni podaci korisnika i Kupaca biti će upotrijebljeni isključivo u svrhu zaključenja i ispunjenja ugovora i usluga od strane Gorenja. Osobni podaci korisnika i Kupaca mogu biti upotrijebljeni i za informiranje korisnika i Kupaca o ponudama proizvoda i druge slične komunikacije. Svi se podaci o korisnicima i Kupcima strogo čuvaju i dostupni su samo za to ovlaštenim djelatnicima i onima kojima su ti podaci nužni za obavljanje posla.

Svaki korisnik i Kupac je ovlašten u svako doba od Gorenja zatražiti dopunu, izmjenu ili brisanje osobnih podataka, kao i usprotiviti se obradi osobnih podataka u svrhu informiranja i druge slične komunikacije.
Korisnik i Kupac jamči da su podaci koje je naveo točni, potpuni, ažurni i istiniti te, zaključenjem ugovora, korištenjem usluga, sudjelovanjem u nagradnim igrama ili natječajima ili kakvom drugom takvom radnjom, potvrđuje da je suglasan sa uporabom njegovih osobnih podataka na gore navedeni način te da je upoznat da je u svako doba ovlašten zahtijevati dopunu, izmjenu ili brisanje osobnih podataka, osim onih čije je prikupljanje, obrada i čuvanje propisano zakonom ili predstavlja zakonit interes Gorenja, kao i usprotiviti se obradi osobnih podataka u svrhu informiranja i druge slične komunikacije.

Zahtjevi vezano uz zaštitu osobnih podataka podnose se putem e-mail adrese: info@gorenje.hr ili pisanim putem na adresu Gorenje Zagreb d.o.o., 10 000 Zagreb, Slavonska avenija 26/4, n/r. Službenika za zaštitu osobnih podataka.