Nova europska energetska naljepnica - Gorenje
zatvori
...

Arhiv

Ponedjeljak, 20. prosinac 2010

Nova europska energetska naljepnica

Od danas vrijedi nova europska energetska naljepnica za hladnjake i zamrzivače, perilice i sušilice rublja te televizore. Novu je naljepnicu Europski parlament odobrio 19. svibnja 2010. svojom Direktivom 2010/30 EU. Uporaba nove naljepnice biti će neobavezna u prijelaznom razdoblju od godine dana a nakon 12 mjeseca dobavljači će biti obvezni staviti novu naljepnicu na svaki proizvod.

Energetska naljepnica predstavljena je na europskim tržištima 1995. Njena je osnovna svrha pružiti potrošačima standardizirane informacije o potrošnji energije te drugim svojstvima i djelotvornostima najznačajnijih aparata i na taj način pomoći potrošačima u odabiru najučinkovitijeg proizvoda. U tom je smislu energetska naljepnica imala ključnu ulogu u motiviranju poboljšanja energetske učinkovitosti najznačajnijih aparata predstavljajući tako i primjer drugim zemljama svijeta. Naljepnica je pomogla usmjeriti razvojne aktivnosti proizvođača u takvom smjeru da je danas najveći broj proizvoda svrstan u najviše energetske razrede.

Kako bi održala svoju temeljnu svrhu, t.j. pomoći potrošačima prilikom donošenja odluke o kupnji, naljepnicu je trebalo preispitati. Stoga je 19. svibnja 2010, na temelju prijedloga Europske komisije, Europski parlament usvojio Direktivu 2010/30 EU koja postavlja ključne principe i jamčenja, uključujući Odredbe za grupe proizvoda kao što su hladnjaci i zamrzivači, perilice rublja i posuđa te televizori. Odredbe za druge grupe najznačajnijih aparata uslijedit će uskoro.

Nova je naljepnica sačuvala prepoznatljivi dizajn i klasifikaciju proizvoda u sedam energetskih razreda, od A do G, kodiranih bojom od tamnozelene (visoka energetska učinkovitost) do crvene (niska energetska učinkovitost). Zadržan je i format naljepnice. Novosti uključuju i opciju uključivanja tri nova razreda A+, A++ i A+++ kao i uvođenje neverbalnih, univerzalnih komunikacijskih piktograma. Zavisno o vrsti proizvoda, nova energetska naljepnica uključuje i opće informacije kao što su razina buke i upotrijebljene metode za definiranje energetskog razreda i izračuna indeksa energetske učinkovitosti,.

Proizvođačima većina obveza ostaje ista. Oni moraju trgovcima isporučiti proizvode opremljene s energetskim naljepnicama i pružiti standardizirane informacije o proizvodu na svoj dokumentaciji i informacijskom materijalu. Nadalje, proizvođači su odgovorni za točnost informacija navedenih na naljepnicama i u standardiziranim tabelarnim podatcima. S druge strane, trgovci na malo moraju vidljivo izložiti naljepnicu na prodajnom mjestu, na jasno vidljivom mjestu, s prednje strane ili na gornjem dijelu kućišta proizvoda. Proizvodima, koji sada imaju staru energetsku naljepnicu, biti će dozvoljeno da ostanu u ponudi dok se ne potroše sve zalihe. Iznimke uključuju prodaju na daljinu, prodaju preko interneta i druge metode prodaje kada kupac nije u mogućnosti vidjeti izloženi proizvod; za takvu će prodaju odredbe Direktive biti potpuno djelotvorne od travnja 2012.

Više na stranicama udruge CECED