Opći uvjeti poslovanja Internet trgovine Gorenje.hr - Gorenje
zatvori
...

Opći uvjeti poslovanja Internet trgovine Gorenje.hr

Datum posljednje izmjene: 25.01.2017.

Gorenje Zagreb ovlašteno je za uporabu žigova objavljenih na internet stranicama www.gorenje.hr i pripadaju mu autorska i eventualno druga srodna prava na svim sadržajima (tekstovima, slikama, fotografijama, skicama, nacrtima, audio-video snimkama, itd....) objavljenim na internetskim stranicama www.gorenje.hr i njenim izvedenicama/pod-stranicama. Zabranjeno je svako reproduciranje, distribuiranje, ponovno objavljivanje, prerađivanje ili širenje tih sadržaja u komercijalne svrhe. Sadržaji objavljeni na navedenim internetskim stranicama mogu se reproducirati samo u nekomercijalne svrhe, pri čemu se moraju sačuvati sva navedena upozorenja o ovlaštenjima i autorskim i drugim srodnim pravima. 

Osnovni izrazi navedeni u ovim Općim uvjetima

Prodavatelj

Gorenje Zagreb d.o.o.
adresa: Slavonska avenija 26/4, 10000 Zagreb
e-mail: internet.trgovina@gorenje-studio.hr
OIB: 17323115409
Sudski registar: Trgovački sud u Zagrebu
Telefonski broj: 01 2415 000
Telefax: 01 2415 019 


Kupac

Kupac proizvoda je svaka fizička osoba ili pravna osoba koja kupuje proizvode putem Internet trgovine na način kako je to uređeno ovim Općim uvjetima poslovanja. 

Kupac odabire barem jedan proizvod, ubaci ga u košaricu, pošalje narudžbu Prodavatelju, te po njegovoj potvrdi narudžbe, plati na jedan od mogućih načina (kreditnom karticom, e-bankingom, virmanom (uplatnicom) u banci, pošti ili FINI) ili pošalje narudžbu, a artikl plati pouzećem (gotovinom prilikom dostave). 

Opće odredbe

Ovi Opći uvjeti dostupni su Kupcima u svako doba i iste je moguće spremiti, ponovno koristiti i reproducirati. 

Općim uvjetima uređuju se odnosi između Kupca i Prodavatelja vezano uz uvjete i način naručivanja proizvoda, cijene proizvoda, uvjete i načine plaćanja, uvjete jamstva za ispravnost prodane stvari (tzv. garancije), prava Kupca na pisani prigovor na Proizvode i usluge Prodavatelja, pravo na raskid ugovora, uvjete narudžbe i dostave Proizvoda, zaštite osobnih i drugih podataka i ostala pitanja važna za sklapanje ugovora o kupoprodaji putem Internet trgovine. 

Opći uvjeti poslovanja Internet trgovine čine sastavni dio svakog kupoprodajnog ugovora zaključenog između Prodavatelja i Kupca ovim putem. 

Isporuku proizvoda moguće je izvršiti samo na području Republike Hrvatske. 

Prethodno kupnji, kupac u aplikaciji izjavljuje da je pročitao ove Opće uvjete poslovanja i slijedom toga ih prihvatio, kao i da je upoznat da narudžba proizvoda uključuje plaćanje kupoprodajne cijene i troška dostave, gdje je to primjenjivo, te da je obaviješten o uvjetima, rokovima i postupku izvršavanja prava na jednostrani raskid kupoprodajnog ugovora, a koje sve uvjete i obavijesti je razumio i prihvatio. 

Kupac fizička osoba može biti samo punoljetna i poslovno sposobna osoba. Ugovor u ime i za račun maloljetnika i potpuno poslovno nesposobne osobe mogu zaključiti njihovi zakonski zastupnici ili skrbnici. Djelomično poslovno sposobne osobe ugovor mogu zaključiti samo uz suglasnost njihovog zakonskog zastupnika ili skrbnika. Za postupanje suprotno ovoj odredbi Prodavatelj ne snosi nikakvu odgovornost.

Kupci su dužni dati točne, važeće i potpune osobne podatke prilikom ispunjavanja registracijskog obrasca. Suprotno postupanje Kupca ovlašćuje Prodavatelja da uskrati prodaju proizvoda ili pružanje svojih usluga.

Prodavatelj je ovlašten, u skladu sa svojom poslovnom politikom, bez potrebe prethodne obavijesti, izmijeniti sadržaj Općih uvjeta, prodajni asortiman proizvoda, maloprodajne cijene i druge podatke vezane uz Internet trgovinu. 

Prodavatelj zbog prirode pristupa mrežnim stranicama nije odgovoran za bilo kakvu štetu koja bi mogla nastati na uređajima i/ili vezano uz uređaje Kupaca kojima se pristupa Internet trgovini, kao niti u slučaju nemogućnosti korištenja Internet trgovine od strane Kupca, zbog razloga na koje Prodavatelj ne može utjecati. 

Rok za uplatu kupoprodajne cijene proizvoda (iznosa navedenog na potvrđenoj narudžbi) iznosi 3 (tri) dana od dana kada Kupac zaprimi obavijest Prodavatelja o potvrđenoj narudžbi, osim u slučaju plaćanja po pouzeću. U slučaju da Kupac u tom roku ne izvrši uplatu kupoprodajne cijene, a Prodavatelj i Kupac nisu ugovorili nešto drugačije, potvrda narudžbe postaje neobvezujuća za Prodavatelja i ista se briše iz sustava.

Načini plaćanja

1. Kreditna kartica – U Internet trgovini naručenu robu možete 100% sigurno platiti kreditnom karticom. Prihvaćamo slijedeće kreditne kartice American Express®, MasterCard®, Maestro®, Visa®:

PBZ
MasterCard jednokratno
Maestro 1-12 rata bez kamata
Visa 1-12 rata bez kamata
Visa Premium 1-24 rata bez kamata

Erste card club
Diners Club 1-12 rata bez kamata

Zagrebačka banka
MasterCard 1-12 rata bez kamata
Maestro jednokratno
Visa 1-12 rata bez kamata

Platitelj u pravilu mora biti osoba ili pravna osoba koja je primatelj naručenog proizvoda. U slučajevima kada primatelj i platitelj nisu ista osoba, kao i u slučaju kada platitelj nije državljanin Hrvatske, pridržava se pravo na dodatnu provjeru identiteta platitelja i njegove prethodne pisane izjave preko e-pošte da je platitelj suglasan s plaćanjem naručene robe i da je primio obavijest o uvjetima, rokovima i postupku izvršavanja prava na jednostrani raskid ugovora.Nakon slanja narudžbe s ovim načinom plaćanja  ne može se promijeniti sadržaj narudžbe, konačni iznos, adresa za dostavu i drugi dogovoreni uvjeti. Kada Kupac želi promijeniti nešto od navedenog, potrebno je stornirati narudžbu i plaćanje te napraviti novu narudžbu.

2.  Plaćanje po predračunu – Ako ste se odlučili za plaćanje po predračunu, na elektronsku adresu primatelja računa poslat ćemo predračun sa svim podacima. Po primitku sredstava na naš poslovni račun, roba će biti poslana na adresu za dostavu.
Sve do potpune isplate kupoprodajne cijene, naručeni proizvodi ostaju u vlasništvu Prodavatelja čak i onda kada su već dostavljeni Kupcu. Račun se Kupcu dostavlja putem e-maila koji je Kupac označio kao e-mail za korespodenciju. Uz proizvod Kupac dobiva jamstveni list (garancija) i upute za uporabu proizvoda. Račun i jamstveni list služe Kupcu za ostvarivanje prava na servisne usluge u jamstvenom roku. 

Cijene

Sve cijene predstavljaju maloprodajne cijene i izražene su u Kunama (Kn) te uključuju PDV. Gorenje Zagreb pridržava pravo izmijene maloprodajnih cijena, osim u slučaju ako nije navedeno drugačije (slučaj akcija i drugih posebnih vrsta prodaje). Maloprodajne cijene važe u trenutku zaprimanja narudžbe i nemaju unaprijed određeno važenje. Maloprodajne cijene vrijede u slučaju plaćanja gore navedenim načinima i pod gore navedenim uvjetima. Navedene maloprodajne cijene vrijede isključivo za kupnju proizvoda putem Internet trgovine i mogu se razlikovati od maloprodajnih cijena u izložbeno-prodajnim salonima. 

Valjanost akcijske ponude
Razdoblja trajanja i uvjeti akcija i drugih posebnih oblika prodaje (akcijska prodaja, rasprodaja, sezonsko sniženje i sl.), navedeni su uz svaku takvu ponudu.

Pravo Kupca na jednostrani raskid kupoprodajnog ugovora

Kupac ima pravo, ne navodeći razloge za to jednostrano raskinuti ugovor o kupoprodaji zaključen putem Internet trgovine, u roku od 14 (četrnaest) dana od dana kada je njemu ili osobi koju je on odredio kao primatelja, a koja nije prijevoznik, proizvod predan u posjed. Kupac to može učiniti putem bilo kakve nedvosmislene pisane izjave kojom izražava svoju volju da raskine zaključeni kupoprodajni ugovor, poslane Prodavatelju na adresu Gorenje Zagreb d.o.o., 10 000 Zagreb, Slavonska avenija 26/4 ili e-mail: internet.trgovina@gorenje-studio.hr, u kojoj izjavi će navesti svoje ime i prezime, adresu, broj telefona, e-mail i podatke o primljenom proizvodu.

Prodavatelj je dužan bez odgađanja dostaviti Kupcu potvrdu o primitku izjave o raskidu ugovora. U slučaju da Kupac izvrši raskid ugovora, Prodavatelj će Kupcu najkasnije u roku od 14 (četrnaest) dana od dana kada je zaprimio vraćeni Proizvod, vratiti cjelokupni plaćeni iznos, umanjen za trošak dostave kada isti postoji, u skladu sa uvjetima iz ovih Općih uvjeta, na isti način kako je uplata izvršena, osim ako Kupac izričito ne pristane na neko drugo sredstvo plaćanja i uz pretpostavku da Kupac nije u obvezi platiti nikakve dodatne troškove za takav povrat. Povrat plaćenog iznosa biti će Kupcu izvršen isključivo nakon što Prodavatelj na adresu označenu na računu zaprimi proizvod.

Trošak povrata robe s osnova jednostranog raskida ugovora od strane Kupca snosi Kupac.

Kupac prethodno narudžbi proizvoda u aplikaciji Prodavatelja jasno potvrđuje da je primio ovu obavijest o pravu na jednostrani raskid ugovora.  

U slučaju raskida ugovora od strane Kupca kako je to gore navedeno, za povrat cjelokupno primljenog iznosa novca, vraćeni proizvodi moraju biti nerabljeni, neoštećeni i u neoštećenoj originalnoj ambalaži uz priloženu presliku računa.

Kupac odgovara za svako umanjenje vrijednosti robe, koja je rezultat rukovanja robom, osim onog koje je bilo potrebno za utvrđivanje prirode, obilježja i funkcionalnosti proizvoda, stoga:
  • u slučaju oštećene ili nedostajuće ambalaže proizvoda ne preuzimati proizvod već vratiti Prodavatelju uz napomenu o nedostacima ambalaže, u suprotnom smatra se da je proizvod preuzet sa neoštećenom ambalažom; 
  • ambalaža proizvoda oštećena po Kupcu nakon preuzimanja robe umanjuje vrijednost proizvoda u slučaju raskida ugovora ( (vidi Tablicu 1. dolje); 
  • ukoliko proizvod ima vidljivih oštećenja  (npr. slomljeni ili nedostajući dio, oštećenja u obliku ogrebotina, pukotina i sl….) potrebno je što prije obavijestiti Gorenje; 
  • ukoliko proizvod nema vidljivih oštećenja, isti treba pregledati, primjerice: otvoriti vrata hladnjaka i slično bez ikakvog daljnjeg korištenja, u suprotnom umanjuje se vrijednost proizvoda.
Rukovanje proizvodom smatrati će se korištenje proizvoda, primjerice pranje rublja u perilici rublja i slično.  

Oštećena i/ili nedostajuća originalna ambalaža i rukovanje proizvodom umanjuju vrijednost proizvoda. U slučaju raskida ugovora od strane Kupca za takve proizvode Gorenje Zagreb pridržava pravo izvršiti povrat plaćenog u iznosima umanjenim kako to proizlazi iz Tablice 1. u nastavku.

U slučaju raskida ugovora od strane kupca u skladu sa gornjim odredbama, a pokaže se da vraćeni proizvod ima mehanička oštećenja ili istom nedostaju sastavni dijelovi, Gorenje Zagreb zadržava pravo izvršiti pregled vraćenog proizvoda po ovlaštenom servisu, radi utvrđenja vrste i vrijednosti radnji koje je potrebno poduzeti da bi vraćeni proizvod mogao biti doveden u prvobitno stanje. Za utvrđeni iznos umanjiti će se iznos koji će se vratiti Kupcu. Tablica 1. – Pravila za umanjenje plaćenog iznosa u slučaju raskida ugovora zaključenog putem Internet trgovine od strane Kupca uvažavajući zatečeno stanje ambalaže i samog vraćenog Proizvoda

Tablica 1:
OPIS STANJA: neoštećena ambalaža, nekorišten, neoštećen i kompletan oštećena ambalaža ili bez originalne ambalaže, nekorišten, neoštećen i kompletan proizvod oštećena ambalaža ili bez originalne ambalaže, nekorišten, mehanički oštećen i/ili nekompletan proizvod korišten proizvod
UMANJENI IZNOS POVRATA NOVCA: 0% 20% prema procjeni ovlaštenog servisa 100%

Jamstvo za ispravnost Proizvoda (Garancija)

Svi proizvodi koji su u prodaji u Internet trgovini imaju jamstvo uvoznika/unosnika odnosno proizvođača te osiguran servis u jamstvenom roku i izvan jamstvenog roka, kao i odgovarajuće rezervne dijelove u Republici Hrvatskoj. 

Za ostvarivanje prava iz jamstva Kupci se mogu  obratiti Gorenje Zagreb servisu na jedinstveni broj telefona za cijelu Hrvatsku 01 241 50 50. 
Uvjeti jamstva navedeni su u u Jamstvenom listu, koji je priložen svakom proizvodu. Više o jamstvu za ispravnost Proizvode robnih marki Gorenje i Körting saznajte ovdje - LINK.

Prodavatelj odgovora za materijalne nedostatke proizvoda.

Dostupnost Proizvoda i rok isporuke

Rok isporuke, pod uvjetom da Prodavatelj Proizvod drži na skladištu, iznosi najviše tri radna dana za isporuke koje se imaju izvršiti Kupcima na teritoriju kopna, a najviše osam radnih dana za isporuke koje se imaju izvršiti Kupcima na teritorij otoka, sve računajući od trenutka kada Kupac na svoju e-poštu koju je naznačio u narudžbi primi elektronsku obavijesti da je narudžba potvrđena. Iznimno, za proizvode koje Prodavatelj ne drži na skladištu, rok isporuke može biti dulji od prethodno navedenih. Također, rok isporuke može se produljiti i u slučaju događaja koje Prodavatelj nije mogao predvidjeti niti spriječiti. U oba slučaja Kupac će na način kako je to propisano ovim uvjetima biti pravovremeno obaviješten o predviđenom roku isporuke. 

Dostupno online“ znači da je proizvod moguće naručiti putem Internet trgovine. 

Potražite u trgovinama“ znači da je proizvod moguće naći u maloprodaji, a popis koje mreže je moguće pronaći ovdje LINK

Dostava proizvoda Kupcu obavlja se isključivo radnim danom u radnom vremenu dostavnih službi. Kupca će se prethodno kontaktirati radi dogovora oko termina za dostavu. 

Cilj Internet trgovine je ispuniti želje svih svojih Kupaca, stoga je za kupljene proizvode, ukoliko je iznos u košarici iznad 299,00 kn, dostava besplatna. U slučaju da je iznos košarice jednak ili ispod 299,00 kn, trošak dostave iznosi 25,00 kn za područje cijele Republike Hrvatske.

Kupljeni Proizvodi biti će dostavljeni u skladu sa gore navedenim ukoliko je do adrese naznačene za dostavu moguće pristupiti sa javno prometne površine prijevoznim sredstvom - kamionom. Besplatna dostava ne uključuje unos proizvoda u stambene i poslovne prostore kao niti uslugu postavljanja i stavljanja u upotrebu proizvoda. Za stavljanje proizvoda u upotrebu obratite se na servisnu mrežu Gorenja Zagreb LINK ili na jedinstveni broj telefona za cijelu Hrvatsku – 01 241 50 50.

U slučaju da prilikom dostave nije prisutan Kupac osobno,  kupljeni proizvode može preuzeti druga punoljetna osoba koju je Kupac naveo u narudžbi ili u napomeni. Osoba koja preuzima kupljeni proizvod i sve prateće dokumente prilikom primopredaje navodi svoje ime i prezime, svojstvo povezanosti sa Kupcem, datum zaprimanja i potpisuje primopredajnu dokumentaciju.

Besplatno zbrinjavanje starih aparata

Proizvodi Gorenje predstavljaju posebnu kategoriju proizvoda koje je nakon što postanu otpad obvezno na pravilan način zbrinuti. Zbrinjavanjem takvog električnog i elektroničkog otpada na pravilan način smanjujemo količinu električnog i elektroničkog otpada i sprječavamo ili smanjujemo njegovo štetno djelovanje na ljudsko zdravlje i okoliš bez uporabe rizičnih postupaka po iste, uz korištenje vrijednih svojstava otpada. 

Za besplatno zbrinjavanje EE otpada koji nastaje od proizvoda Gorenja kupljenih putem ove Internet trgovine Kupac se može obratiti direktno ovlaštenom sakupljaču EE otpada putem besplatnog broja na kojemu se može zatražiti besplatno preuzimanje EE otpada: 0800 444 110 od 08-16 sati svakog radnog dana  ili unosom naloga preko web portala www.eeotpad.com, SMS-om na broj 098 444 110, e-mailom na prijava@eeotpad.com ili na bilo koji drugi kontakt i adresu ovlaštenih sakupljača, pod uvjetima i na način navedenima na Internet stranicama Fonda za zaštitu okoliša pod EE otpad - kontakti i adrese za preuzimanje EE otpada ili Kupac može takav EE otpad osobno predati u, na stanicama Fonda, navedene ovlaštene sabirne centre.

Sigurnost

Prodavatelj koristi odgovarajuća tehnološka i organizacijska sredstva za zaštitu prijenosa i pohranjivanja osobnih podataka, narudžbi i plaćanja. Svaki od prodavatelja je certificiran od strane banaka i ima s bankama sklopljen ugovorni odnos. Internetska trgovina koristi T-Com uslugu PayWay koji osigurava sučelje za sigurno zaprimanje plaćanja preko interneta.

T-Com PayWay se brine o tajnosti i sigurnosti Vaših podataka prilikom autorizacije kreditnih kartica. T-Com PayWay primjenjuje najmodernije standarde u zaštiti podataka - Secure Socket Layer (SSL) protokol sa 128-bitnom enkripcijom podataka i MD5 algoritam. ISO 8583 protokol osigurava da se razmjena podataka između T-Com sustava i autorizacijskih centara kartičnih kuća obavlja u privatnoj mreži, koja je od neautoriziranog pristupa zaštićena dvostrukim slojem „vatrozida“ (firewalla).

Djelatnicima Internet trgovine ni u jednom trenutku nije dostupan broj Vaše kreditne kartice. Dostupan im je samo broj autorizirane transakcije. Oni imaju ovlaštenje za naplatu transakcije u cijelom iznosu ili djelomično, odnosno za otkazivanje transakcije.Kupac je sam odgovoran za pristup svojem sustavu i sam će se pobrinuti za osiguranje korisničkih podataka i lozinki. Kupac jamči za točnost i istinitost svih dostavljenih podataka te prodavatelju odgovara za štetu nastalu zbog netočnih odnosno neistinitih podataka.

3dsecure upute za sigurnu internetsku kupovinu

MasterCard SecureCode nova je usluga koja daje dodatnu sigurnost protiv neovlaštenog korištenja Vaše kartice kada kupujete kod Internet trgovaca koji sudjeluju u ovom programu. Sustav je temeljen na sigurnosnom standardu 3D Secure. Za korištenje usluge, nije potrebna nova kartica, niti poseban softver na računalu. Usluga je potpuno besplatna.

Korištenje usluge je sigurno i jednostavno i odvija se u samo par koraka: LINK.

Zaštita osobnih podataka korisnika mrežnih stranica i društvenih mreža Gorenja Zagreb

Osobni podaci Kupaca proizvoda i usluga i korisnika mrežnih stranica www.gorenje.hr, kao i korisnika društvenih mreža (npr: Facebook, Instragram i sl.), koje mrežne stranice i društvene mreže su upravljane od strane Gorenja Zagreb zaštićeni su i čuvaju se trajno u skladu sa Zakonom o zaštiti osobnih podataka.

Tako prikupljeni osobni podaci biti će upotrijebljeni isključivo u svrhu zaključenja i ispunjenja ugovora i usluga koje se pružaju. 

Osobni podaci mogu biti upotrjebljeni i za informiranje korisnika o ponudama proizvoda i druge slične marketinške ili promotivne komunikacije.

Svi se podaci o korisnicima strogo čuvaju i dostupni su samo za to ovlaštenim djelatnicima i onima kojima su ti podaci nužni za obavljanje posla.

Korisnik je ovlašten u svako doba zatražiti dopunu, izmjenu ili brisanje osobnih podataka, kao i usprotiviti se obradi osobnih podataka u svrhu informiranja na mail: info@gorenje.hr

Korisnik jamči da su podaci koje je naveo točni, potpuni i ažurni istiniti te korištenjem mrežnih stranica i društvenih mreža Gorenja Zagreb potvrđuje da je suglasan sa uporabom njegovih osobnih podataka na način i u svrhu kako je to gore navedeno.

Uporaba kolačića (cookies) na mrežnim stranicama i društvenim mrežama Gorenja Zagreb

Gorenje Zagreb može koristiti kolačiće (tzv. Cookies) za prikupljati i obrađivanje podataka korisnika. Ti se podaci koriste u svrhu prikupljanja skupnih statističkih podataka o korisnicima, te datumu i vremenu njihovog pristupa mrežnim i društvenim stranicama. 

U slučaju da podaci prikupljeni putem kolačića predstavljaju osobne podatke korisnika, na iste se primjenjuju sva pravila predviđena za zaštitu osobnih podataka kupaca i korisnika mrežne stranice Gorenje Zagreb i društvenih mreža. 

Poveznice na mrežne stranice ili društvene mreže trećih osoba

Mrežne stranice i društvene mreže Gorenja Zagreb mogu uključivati poveznice (tzv. link) na mrežne stranice ili društvene mreže trećih osoba. 

Zbog prirode globalne mreže Gorenje Zagreb jamči zaštitu osobnih podataka u skladu sa gore navedenim pravilima isključivo za mrežne stanice i društvene mreže kojima upravlja, a ne i za treće osobe.

Komunikacija

Sva komunikacija koja se odnosi na proces narudžbe i sklapanje ugovora o kupoprodaji između Prodavatelja i Kupca obavlja se putem e-pošte i/ili telefonskog broja koje Kupac unosi prilikom procesa registracije.

Obavijesti o mjesečnim akcijama i reklamne elektronske poruke koje Prodavatelj šalje Kupcu moraju biti jasno i nedvosmisleno označene kao reklamne poruke. Pošiljatelj mora biti jasno vidljiv. Prodavatelj će bezuvjetno poštovati želju Kupca ili Korisnika da ne prima reklamne poruke i obavijesti o mjesečnim akcijama.

Prilikom registracije svaki Kupac ili Korisnik se automatski prijavljuje na newsletter. Moguće je opozvati primitak newslettera na način da kada se primi prvi newsletter stisnete na link – odjava s newslettera. Ako postoji problem s odjavom, kontaktirajte Gorenje na mail naveden u podacima o Prodavatelju.

Oslobađanje od odgovornosti

Prodavatelj se svojim najboljim naporima trudi osigurati sukladnost i ažurnost podataka objavljenih na mrežnim stranicama. Unatoč tome mogu se karakteristike proizvoda, njihovo stanje na skladištu i cijena promijeniti tako brzo da Prodavatelj ne uspije na vrijeme ažurirati podatke na internetskim stranicama. U tom slučaju Prodavatelj će Kupca u najkraćem mogućem vremenskom razdoblju obavijestiti o promjenama i omogućiti mu opoziv narudžbe ili zamjenu naručenog proizvoda.

Sve fotografije proizvoda na mrežnoj stranici Gorenja Zagreb su simbolične.

Pisani prigovori Kupaca i sporovi

Ovi Opći uvjeti sačinjeni su u skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača i drugim propisima Republike Hrvatske. Svoje pisane prigovore na proizvode ili usluge Prodavatelja Kupci mogu predati neposredno u poslovnim prostorima na adresi sjedišta Prodavatelja ili poslati na adresu Prodavatelja i to putem pošte, telefaksa ili elektronskom poštom kako je to navedeno u podacima Prodavatelja.

Prodavatelj je dužan bez odgađanja potvrditi da je pisani prigovor Kupca primio, obavijestiti Kupca koliko će trajati njegova obrada i pravovremeno ga obavještavati o tijeku tog postupka, a najkasnije u roku od 15 (petnaest) dana od dana zaprimanja pisanog prigovora na isti odgovoriti. 

Prodavatelj i Kupac će moguće sporove svim silama nastojati riješiti sporazumno, a ukoliko u tome ne uspiju, Kupac može podnijeti prijavu Sudu časti Hrvatske gospodarske komore ili podnijeti prijedlog za mirenje ovlaštenim Centrima za mirenje. Postupak pred sudovima časti provodi se sukladno Pravilniku o Sudu časti pri Hrvatskoj gospodarskoj komori, a pred centrima za mirenje sukladno Zakonu o mirenju i Pravilnika o mirenju odabranog centra za mirenje. U slučaju spora pred sudom je nadležan sud na čijem se području nalazi sjedište Prodavatelja.

Odredbom Europske komisije br. 524/2013 o on-line rješavanju potrošačkih sporova koja se primjenjuje od 09.01.2016 godine, u pogon je stavljena Platforma za online rješavanje potrošačkih sporova (Platforma za ORS).
Elektronska poveznica (link) na Platformu za ORS - https://ec.europa.eu/odr

Ovaj link potrošači mogu koristiti za prekogranične potrošačke sporove. Za potrošačke sporove u odnosu na trgovce iz Republike Hrvatske ta mogućnost ne postoji dok procedura ne bude podržana  potrebnom zakonskom regulativom od strane ovlaštenih tijela RH.