Vage - Gorenje
zatvori
...

Vage

Vrsta:
KT10KARIM LED KT10KARIM LED Kuhinjska stolna vaga Staklena površina vage
KT10PR LED KT10PR LED Kuhinjska stolna vaga Staklena površina vage
OT180KARIM LED OT180KARIM LED Osobna vaga Staklena površina vage
Brza usporedba
bolje / lošije / + dodano / nedostaje / ! nije usporedivo